popel-lasky

Popel lásky

360,00
Skladem

Kniha Popel Lásky je sbírka esenciálních výroků a pronikavých sdělení Ruperta Spiry sesbíraných z mnoha jeho sezení, na nichž předával své učení. Každá sloka je jako žhnoucí pochodeň. Máme-li se jim skutečně přiblížit, s důvěrou a otevřeně, budeme si muset uvnitř posvítit na změť všech našich přesvědčení a klamů, které nás udržují ve stálém tichém zoufalství, jež jsme nakonec přijali za nevyhnutelné. Každá sloka této knihy pálí vše, čím nejsme, a odhaluje, čím jsme."Jistotu a štěstí nelze nalézt v ničem, co přichází a odchází. Hledej ve svém prožitku to, ať je to cokoliv, co se v něm neobjevuje, nepohybuje, nemění a nemizí, a jen do toho vkládej svou identitu, jistotu a štěstí."

Štěstí je jednoduše nechat vše být právě takové, jaké to v každém okamžiku je.

"Já, Vědomí, nemohu být nikdy viděno ani znáno jako objekt, a přece všechny objekty jako myšlenky, pocity, tělesné prožitky a smyslové vjemy svítí jen mým světlem."

V srdci zkušenosti hoří oheň, jenž spálí vše, co známe. Nabídni tomu ohni vše. Zůstane to, po čem jsme celý život toužili – popel lásky.

Autor: Rupert Spira
Vdal: Šťastní lidé, 2021

×
Popel lásky