bila-kniha

Bílá kniha

385,00
Skladem

Bílá kniha je jednou z knih osobního rozvoje, kterou by si podle nás měl přečíst každý, kdo přemýšlí o svém životě. Učení Ramthy patří k nejvýznamnějším myšlenkám osobního rozvoje.

Lidská bída spočívá ve ztrátě paměti, zapomnění a neznalosti vlastního původu a smyslu. Lidské bytosti se odcizily vlastnímu pravému „já“, tedy Bohu, jenž žije uvnitř nás a je námi. Zapomněli jsme na vlastní tvořivou podstatu a namísto toho hledáme pomoc a smysl a modlíme se za vykoupení k božskému zdroji, jejž si představujeme mimo sebe samé. Tím lidstvo popírá vlastní božskost a blokuje si jakoukoli šanci na vysvobození ze současné situace.

Ramtha je jednou z nejvýznamnějších současných Duchovních osobností.
Přináší učení o naprosté svobodě a božskosti lidstva.

Autor: Ramtha
Vydavatelství: Bohemica Books
Vydání první 2022, 256 stran

×
Bílá kniha