Zhoršování zraku, vetchozrakost 

article-thumbnail
Příčin zhoršování zraku může být celá řada: šedý a zelený zákal, makulární degenerace, některé nemoci (cukrovka, roztroušená skleróza), úraz a podobně.

 

Když odhlédneme od těchto možností, máte tu ještě “přirozené” zhoršování zraku věkem - takzvanou vetchozrakost. 

VETCHOZRAKOST 

Na stránkách NZIP (Národního informačního zdravotnického portálu) se píše, že: Vetchozrakost nastává v důsledku tělesných změn v průběhu lidského života.  Čočka v oku ztrácí svou pružnost a zvolna tuhne - ztrácí schopnost akomodace, nutné pro zaostřování.  Oblast ostrého vidění se vzdaluje. Poznáme to například tehdy, když musíme držet časopis při čtení co nejdále od těla. Vetchozrakost postupuje pomalu a lze ji korigovat mj. pomocí brýlí na čtení. Na všech možných webech jsem se dočetla, že k tomuto přirozenému zhoršování zraku dochází po 40 až 50 roce věku. Moje babička v 90 letech četla bez brýlí, takže si nemyslím, že to tak musí být vždy. Je ovšem pravda, že velkou část svého života strávila v přírodě (na poli, na zahradě, v lese) a do počítače se nepodívala nikdy.  

Západní medicína nabízí jako pomoc brýle, čočky, případně operaci laserem. 

Bylinami, potravinami a vitamíny pro oči se v tomto povídání zabývat nebudu. Najdete je v minulém článku (https://www.bylinky.shop/blog/clanek/oko-do-duse-okno/). 

Tradiční čínská medicína zaměří pozornost především směrem k játrům a ledvinám. V ledvinách sídlí naše životní síla (esence ting), takže procesy v těle, které souvisí se stárnutím, souvisí většinou i s úbytkem esence ledvin. A zároveň oči jsou výhonkem jater a jsou tedy ovlivňovány vším, co játrům škodí (stísněnost, vyčerpání krve...). Proto se u vetchozrakosti určitě uplatní směs Návrat rysa ostrovida (MING MU DI HUANG WAN, kód 183), která vyživuje a posiluje nedostatečný jin jater a ledvin, vyživuje nedostatečnou krev jater,  vyživuje nedostatečnou esenci ledvin a stahuje vzestup jaterního jangu. 

Oční jóga, případně další cvičení očí mohou u vetchozrakosti hodně pomoci. Má kamarádka byla před řadou let na kurzu Borise Tichanovského zaměřeného na zlepšení zraku a zrak se jí zlepšil více než o dvě dioptrie.  

Pátrala jsem na internetu a z řady cvičení na zlepšení zraku vám nabízím toto:  

1. Pohyby očima nahoru a dolů 
Hlavu držte v klidu a důkladně se uvolněte. Očima pohybujte směrem nahoru (co nejvíce), potom zase co nejníže dolů, vždy tak, aby bylo ve svalech očí cítit určité napětí. Opakujte 6x. Pohyby očí jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Po několika pohybech zavřete oči a nechte je několik sekund, aby si odpočinuly. Když si takto oční svaly uvolníte, budete se schopni podívat výš nahoru i níž dolů než předtím. 

Variace se zavřenýma očima 
Ten samý cvik provádějte se zavřenýma očima. Nejen že si tím procvičíte oční svaly, ale dojde zároveň i k masáži oční bulvy. 

2. Pohyby očima do stran 
Očima pohybujeme nejprve silně do prava, potom silně do leva. Na každou stranu tak daleko, jak to bude možné. Nenásilně alespoň 6x. Několik sekund si se zavřenýma očima odpočiňte. Podobně jako v předchozím cvičení se svaly uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 – 3x. Ten samý cvik provádějte i se zavřenýma očima! 

Kombinace obou těchto cviků 
Očima opisujte do prostoru před sebou velké písmeno „H“. Podobně jako v předchozích případech se oči uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 – 3x. 

3. Pohyby očima po úhlopříčkách 
Podívejte se silně vpravo nahoru, potom vlevo dolů, vlevo nahoru a vpravo dolů. Zavřete oči a nechte je 3 – 4 sekundy odpočinout. Několikrát opakujte! 

Kombinace všech 3 cviků 
Očima opisujte do prostoru před sebou velká písmena „A“ a „K“! 

4. Kroužení očima 
Podívejte se silně nahoru a potom očima opisujte co možná největší kruhy směrem doprava, dolů, doleva a zpět nahoru. Opakujte 4x. Stejný cvik opakujte opačným směrem. Nechte oči odpočinout a proveďte celé cvičení znovu, tentokrát se zavřenýma očima! 

5. Cvičení akomodace (zaostřování) oční čočky 
Domnívám se, že toto je stěžejní cvičení celého procesu zlepšování zraku! Před oči si dejte ukazovák na vzdálenost asi 20-30 cm, tak blízko, dokud jej budete vidět ostře. Postavte se před nějaký předmět vzdálený minimálně 5 metrů. Svůj zrak zaostřete na prst a hned nato na vzdálený předmět. Opakujte 10x. Na 3-4 sekundy oči zavřete oči a nechte je odpočinout. Celý postup opakujte 2-3x. Celé cvičení provádějte dost rychle, ale důkladně, vždy s dokončenou akomodací, aby si oční čočka a oční bulva na tuto činnost zvykaly. Toto cvičení provádějte co nejčastěji.